Brann & Sikkerhets Service AS
 

Besøksadresse :
Breiflåtveien 15
4017 Stavanger

Postadresse:
Postboks 1096 Hillevåg
4095 Stavanger

Telefon: 51 58 34 11
Telefaks: 51 58 23 99
E-post: bss@bss-as.no